Alkoholmisbrug

Få hjælp til at komme ud af alkoholmisbrug

Få hjælp til at komme ud af alkoholmisbrug

Et alkoholmisbrug er andet og mere end blot en irriterende – og dyr – vane. Misbrug af alle slags er nedbrydende for sjælen, og for substans misbrugets vedkommende gælder det også for kroppen. Alkohol er et organisk opløsnings middel, som ved længere tids massivt overforbrug ødelægger såvel hjernen som de vitale organer. Kroppen får simpelt hen ikke tid til at regenerere, når den konstant fyldes med alkohol. Og hjernen vil også mere eller mindre gå i opløsning, hvilket medfører varige skader på de kognitive evner. Rent mentalt vil et misbrug over tid resultere i personligheds ændringer, hvilket både skyldes afhængighedens psykiske mekanismer og alkoholens påvirkning af hjernen. Hvis du nogen sinde har været i familie med en dybt alkoholiseret person, vil du vide, hvor meget alkohol faktisk tærer på personligheden og på sjælen. Samtidig kan et alkoholmisbrug hos et familiemedlem påvirke familiens øvrige medlemmer for bestandigt. Børn af alkoholikere går…